FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

آیا از کاربر پشتیبانی میکنید ؟

سایت دیزاین نت جزو محدود شرکت های طراحی سایت میباشد که علاوه بر طراحی ,خدمات میزبانی و دامنه را هم برای سایت های سفارش داده شده انجام میدهد . و تمام خدمات ذکر شده بدون محدودیت زمانی , پشتیبانی خواهند داشت

میتوانم سفارش را کنسل نمایم ؟

تا قبل از طراحی کامل امکان کنسل شدن سفارش با کسر 25 درصد از هزینه پرداخت شده وجود خواهد داشت . اما بعد طراحی این امکان میسر نخواهد بود